Deskundigheid


Begeleiding van ondernemers op fiscaal en juridisch gebied, het optimaal inzetten c.q. benutten van het fiscale en notariële instrumentarium.

Het begeleiden van ondernemers, zowel in de beginfase tot en met de eventuele verkoop/schenking van de onderneming aan de opvolgers (Estate Planning).

Adviseren en bemiddelen in conflictsituaties, zowel zakelijk als in de privésfeer.