Echtscheiding


Taxability biedt advies aan iedereen (ondernemer en/of priv├ępersoon) die met scheiding of conflict te maken heeft. Vanuit fiscaal oogpunt zoekt Taxability naar de meest geschikte oplossing die aanvaardbaar is voor beide partijen, rekening houdend met de persoonlijke gevoelens. Mediation leidt uiteindelijk tot een blauwdruk (echtscheidingsconvenant en eventueel ouderschapsplan) wat op zichzelf weer een startpunt kan zijn.