Estate Planning


'Estate' is het Engelse woord voor nalatenschap. Estate Planning richt zich op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens. Natuurlijk, iedereen wil z'n opgebouwd vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk overdragen aan erfgenamen/belanghebbenden. Emotionele aspecten staan mijns inziens hierbij voorop, maar uiteraard spelen fiscale en civiele aspecten een belangrijke rol. De vermogens moeten uiteindelijk tegen een zo gunstig mogelijk tarief overgaan op uw erfgenamen/belanghebbenden.